Πως να αλλάξετε σαμπρέλα μόνοι σας ....

Και χωρίς χρήματα :)


This text will be replaced
Θα χρειαστούμε:
  • μια αεραντλία
  • ενα αεροθάλαμο
  • λεβιέ αλλαγής ελαστικού

θα χρειαστεί να έχουμε την σωστή διάσταση καθώς και τον σωστό τύπο βαλβίδας (αυτόματη-αυτοκινήτου A/V ή γαλλική F/V) του αεροθάλαμου μας.
Εργαλεία

Η πρώτη μας δουλειά είναι να ανοίξουμε τα φρένα όπως στις φωτό ..
Στα v-brakes πρέπει  να βγάλουμε το καλώδιο του φρένου από τον οδηγό του,
στα φρένα της κούρσας υπάρχει ειδικος μοχλός και 
στα δισκόφρενα δεν χρειάζετε να κάνουμε τίποτα.

Μία σημαντική πληροφορία για τα δισκόφρενα είναι ότι μετά το βγάλσιμο του τροχού προσέχουμε να μην πιέσουμε την μανέτα του φρένου γιατί ετσι θα κλείσουν τα τακάκια του φρένου και δεν θα μπορούμε να ξαναβάλουμε τον τροχό στην θέση του. 

Ανοίγουμε τα φρένα..
Για βαλβίδες τύπου Presta (ένθετη φωτό), ξεβιδώστε την άκρη της βαλβίδας και αφήστε τον αέρα να βγεί. Για βαλβίδες τύπου Schraders, με τη βοήθεια του υπομόχλιου, πιέστε στο εσωτερικό της βαλβίδας έτσι ώστε να αφαιρεθεί αέρας από το λάστιχο.

Ξεκινώντας από την αντίθετη πλευρά της βαλβίδας τοποθετήστε το ένα υπομόχλιο έτσι ώστε να μπορέσει να μπει κάτω από την άκρη του λάστιχου. Πιέστε πρός τα κάτω αρχικά και μετά πρός τα πάνω και έξω, έτσι ώστε να μπορέσει να βγεί το λάστιχο από το στεφάνι. Αν μπορείτε, γαντζώστε το υπομόχλιο σε μια ακτίνα (πολλά υπομόχλια είναι κατασκευασμένα με αυτή τη δυνατότητα), ή κρατήστε το σταθερό. Τοποθετήστε το άλλο υπομόχλιο περίπου στα 15-20 εκατοστά μακριά και κάντε το ίδιο (κυρίως φωτό). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τα δύο ή τρία υπομόχλια μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε το λάστιχο ολοκληρωτικά. Στη συνέχεια, πιάστε τη σαμπρέλα και τραβήξτε τη προς τα έξω.
Αφαίρεση αεροθάλαμου
Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε το λόγο που τρύπησε το λάστιχο. Κάποιο γυαλί ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο, οτιδήποτε και αν είναι αυτό θα πρέπει να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί. Αν το αντικείμενο αυτό παραμείνει μέσα στο λάστιχο, θα τρυπήσει και την καινούρια σαμπρέλα. Για να το εντοπίσετε, βγάλτε το ποδηλατικό σας γάντι ή χρησιμοποιήστε κάποιο πανάκι και σκουπίστε το εσωτερικό του λάστιχου και προς τις δύο κατευθύνσεις (φωτό). Εάν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο είναι ακόμα στο λάστιχο θα το αφαιρέσει το γάντι σας ή το πανί. Εάν πάλι δεν βρείτε τίποτα, τότε σημαίνει ότι το αντικείμενο που προκάλεσε την τρύπα, έφυγε κατά την διαδικασία αφαίρεσης του λάστιχου και της παλιάς σαμπρέλας.

Tips

Σιγουρευτείτε να κοιτάξετε και μέσα στο στεφάνι. Η προστατευτική ταινία που υπάρχει στο εσωτερικό του στεφανιού και προστατεύει τη σαμπρέλα από τις αιχμηρές ακτίνες (ή τα καψούλια τους) καμιά φορά μπορεί να μετακινηθεί και να προκαλέσει ζημιά στη σαμπρέλα (κόψιμο).

Όσο το μέγεθος του κοψίματος στο λάστιχο είναι λιγότερο από 70-80 χιλιοστά, το λάστιχο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι.

Εάν το λάστιχο έχει βαθύ κόψιμο, τότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπαλωθεί πρόχειρα. Εφημερίδα, κάποιο χαρτί ή χαρτονόμισμα διπλωμένο πάνω στο κόψιμο θα μπορέσει να το κρατήσει μέχρι να φτάσετε στο σπίτι σας. Το λάστιχο με τέτοια ζημιά θα πρέπει να αλλαχτεί το συντομότερο δυνατό
Ελεγχος ελαστικού
1. Φουσκώστε τη σαμπρέλα ελαφρώς, ίσα να πάρει το στοργγυλό της σχήμα. Τοποθετήστε την μέσα στο λάστιχο και κρατήστε τον τροχό κάθετο στο έδαφος με τη βαλβίδα πρός τα πάνω (ένθετη φωτό).

2. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στην τρύπα της (περίπου μέχρι τη μέση) και παράλληλα σπρώξτε τις άκρες του λάστιχου (από τη μια μόνο πλευρά), στο ύψος της βαλβίδας, μέσα στο στεφάνι. Με τα δύο σας χέρια κινούμενα προς τα κάτω και μακριά από τη βαλβίδα συνεχίστε να σπρώχνετε το λάστιχο μέσα στο στεφάνι. Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε όλο το λάστιχο μέσα στο στεφάνι και το βρίσκετε πολυ σφιχτό για να μπεί, σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα είναι στη θέση της και δεν έχει βγεί κατά λάθος και παγιδευτεί ανάμεσα στο λάστιχο και το στεφάνι.

3. Με τη μια μεριά του λάστιχου μέσα στο στεφάνι, σπρώξτε τη σαμπρέλα να μπεί πλήρως μέσα στο λάστιχο και πάνω από το στεφάνι. Ξεκινήστε και πάλι με την άλλη άκρη του λάστιχου στο ύψος της βαλβίδας ώστε να το τοποθετήσετε μέσα στο στεφάνι.

4. Με λίγα εκατοστά για να ολοκληρωθεί η πλήρη τοποθέτηση του λάστιχου, το λάστιχο θα γίνει πολύ σφιχτό (σα να είναι μικρότερο σε σχέση με το στεφάνι) και θα σας δυσκολέψει αρκετά για να μπεί στο στεφάνι. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου αέρας στη σαμπρέλα. Πάρτε τη θέση του βαθύ καθίσματος και ακουμπήστε τον τροχό στα γόνατά σας έτσι ώστε να υπάρχει κάποια αντίσταση. Με το δυνατότερό σας χέρι πιάστε τη μια άκρη του λάστιχου και κρατήστε τη σφιχτά. Με το άλλο σας χέρι και με την παλάμη σας σπρώξτε δυνατά έτσι ώστε ή άλλη άκρη του λάστιχου να γλιστρήσει και να μπει μέσα στο στεφάνι (κυρίως φωτό). Μην προσπαθήσετε να βάλετε το υπόλοιπο λάστιχο στο στεφάνι με την πρώτη προσπάθεια. Είναι πολύ σφιχτό και θα πρέπει να προχωρήσετε πόντο πόντο μέχρι την πλήρη επανατοποθέτησή του.
Επιστροφή σαμπρέλας στην θέση της....
Τοποθετήστε την τρόμπα σας στη βαλβίδα και φουσκώστε το λάστιχο. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά της βαλβίδας, «αγκαλιάστε» τη βαλβίδα τυλίγωντας το δάχτυλό σας γύρω από μια ακτίνα (κυρίως φωτό) έτσι ώστε να σπρώχνετε κόντρα στο δάχτυλό σας όταν φουσκώνετε και όχι κόντρα στη βαλβίδα. Φουσκώστε το λάστιχο μέχρι το σημείο όπου ακόμα πιέζετε. Χωρίς να το φουσκώσετε εντελώς, ελέγξτε το και σιγουρευτείτε ότι «κάθεται» καλά πάνω στο στεφάνι και ότι οι δύο του πλευρές βρίσκονται μέσα στο στεφάνι χωρίς πρόβλημα.

Εάν η σαμπρέλα έχει παγιδευτεί ανάμεσα στην κάτω άκρη του λάστιχου και στο στεφάνι και συνεχίσετε να φουσκώνετε, ο επιπλέον αέρας μπορεί να «πετάξει» τη σαμπρέλα και το λάστιχο έξω από το στεφάνι! Στο κάτω μέρος του λάστιχου υπάρχει μια γραμμή, το "χείλος" του λάστιχου (ένθετη φωτό) που θα πρέπει να είναι παράλληλη με το στεφάνι καθ΄ όλο το μήκος του και από τις δύο πλευρές του λάστιχου.

Εάν δεν είναι, ή βλέπετε ένα μέρος της σαμπρέλας να «πετάγετε» έξω κάτω από το λάστιχο, ξεφουσκώστε το λάστιχο λίγο και προσπαθείστε να βάλετε τη σαμπρέλα μέσα στο λάστιχο. Ξαναφουσκώστε και ξαναελέγξτε. Όταν το λάστιχο φαίνεται να «κάθεται» σωστά πάνω στο στεφάνι, δώστε στο λάστιχό σας την απαιτούμενη πίεση αέρα.

Επανατοποθετήστε τη ροδέλα ασφαλείας της βαλβίδας (αν η σαμπρέλα σας διαθέτει μία) και βιδώστε τη με το χέρι σας. Μην τη σφίξετε πάρα πολύ όμως γιατί μπορεί να κάνει ζημιά στη βαλβίδα και να σας εμποδίσει να την ξεβιδώσετε όταν και αν χρειαστεί να αλλάξετε λάστιχο ξανά. Επανατοποθετήστε τον τροχό στο ποδήλατο, κλείστε το quick release, κλείστε τα φρένα σας και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε και πάλι
Φούσκωμα έλεγχος
Copyright © 2009 REDZEPPELIN / authored and designed by COLIBRI